“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” (Dalai Lama)

Integratieve therapie en coaching van individuen en groepen in de professionele als in de privésfeer. Hulp bij levensvragen en crisissen.

Focus op: persoonlijke ontwikkeling, identiteits- en gendervragen, stress, burn-out, conflicten en trauma beheer, verzoening werk en privéleven, empowerment en assertiviteitstraining.

In individuele of groepstherapie, ligt de nadruk op:

 • Persoonlijke ontwikkeling, o.a. door :
  • Opbouwen en uitbouwen van zelfvertrouwen
  • Identiteits-en gendervragen
  • Activering van de veerkracht ter hantering van stress, verdriet en trauma's
  • Mindfulness training
  • Het activeren en uitbouwen van bewuste levenspatronen
  • Het in staat stellen tot kwalitatieve relaties
 • Professionele ontwikkeling, o.a. door:
  • Het creëren van een solide carrièreplan in lijn met de intrinsieke waarden en motivaties van de persoon
  • Preventie en het veranderen van wat schadelijk is (stress, somatoforme stoornissen, burn-out, ...)
  • Het optimaliseren van de relatie met anderen
  • Motivatie training

'In Company':

 • Burn-out management, stress management, conflicthantering, pesten en absenteïsme preventie
 • Bijstand bij de uitvoering van de bredere management strategieën: b.v.  het nieuwe werken, de evenwichtige en inclusieve werkomgeving
 • Advies over de planning, uitvoering en evaluatie van diversiteit en gender mainstreaming aspecten