“Some of us think holding on makes us strong; but sometimes it is letting go.” (
Hermann Hesse)

Als integratieve therapeute begeleid ik mensen in de (her)opbouw van hun persoonlijk en professioneel leven. Mijn interventies zijn gericht op zelfvertrouwen, gedragspatronen, authenticiteit, potentieel en persoonlijkheidsontwikkeling.

Na een aantal jaren ervaring als taaldocente voor volwassenen, leidde mijn maatschappelijke betrokkenheid me eind jaren negentig in de richting van gelijke kansen en gendervraagstukken.

In 2008, rijk aan ervaringen in instellingen, ngo's, bedrijven en projecten, richtte ik samen met twee collega's Genderatwork op, een adviesbureau voor de praktische uitvoering van diversiteitsmanagement, gelijke kansen en genderkwesties. 

Dankzij deze positieve ervaring kon ik mijn kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt en in de zakenwereld verdiepen en mijn natuurlijke aanleg voor het oplossen van problemen uitleven (conflictbeheer, loopbaanontwikkeling, ontmenselijking van werk, absenteïsme, burn-out, ...).

Naast de meer organisatiegebonden thematieken zijn de genderidentiteitsvragen steeds meer op de voorgrond gekomen en het duurde niet lang of ik ben daarin ook op zoek gegaan naar een manier om mensen te begeleiden op hun pad naar verandering.

Mijn roeping om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid en potentieel heeft geleid tot een specialisatie in coaching, in kortdurende therapie en integratieve psychotherapie. Sinds dien werk ik in mijn eigen praktijk met de verschillendste mensen rond een schat aan thematieken. Het blijft inspirerend en uitdagend.